Alkuun
  • Valitse maa
  • Navigation
  • Yhteystiedot
Ylänavigointipalkki

Työskentely BSN:llä - millaista se on

Tutustu työntekijöihimme, tapaamme tehdä työtä sekä siihen, kuinka meillä toteutetaan yrityksemme yhteisiä arvoja.

Rehellisyys

Silvia BRAGA - toimitusjohtaja, Brasilia

Tiedämme BSN medicalilla hyvin, että rehellisyys on ainoa tapa ansaita sidosryhmien luottamus ja että maine on tärkeä lähtökohta pitkäaikaiselle menestymiselle. Tämä on yksi syy siihen, että käytämme päätösten pohjana BSN:n toimintatapaohjeita sekä siitä sovellettavia periaatteita ja arvoja, jotka vuorostaan vahvistavat ohjeitamme. Toinen syy on se, että teemme asiat oikein, koska se on ainoa tapa toimia ja kaiken lisäksi mukavaa! Tämän ansiosta jokaisella meistä on oma osansa yrityksemme maineen säilymisessä tämän päivän haasteellisessa ja motivoivassa liiketoimintamaailmassa!

Kunnianhimo

Bruce BEACH – varatoimitusjohtaja, Global Procurement

Kunnianhimo merkitsee minulle omien tavoitteiden asettamista mahdollisimman korkealle ja sitten ponnistelua kaikin voimin niiden saavuttamiseksi. Se tarkoittaa epäilysten ja huolien siirtämistä syrjään ja maaliviivan pitämistä tähtäimessä koko ajan, olipa haaste kuinka vaikea tahansa. Se tarkoittaa omien voimavarojen etsimistä syvemmältä kuin koskaan olisi uskonut mahdolliseksi ja tuo esiin uusi puolen – voittajan, joka osaa kääntää esteet mahdollisuuksiksi. Koska jokaisessa meistä asuu voittaja, joka vain odottaa esiintuloaan – se on vain löydettävä.


Millaista työskentely BSN:llä on?


Omistajuus

Nadège MULIOT - toimialajohtaja, Advanced Wound Technologies

Yksi BSN medicalin parhaista puolista on se, että täällä on tilaa luovuudelle ja omien päätösten tekemiselle uusien liiketoimien kehittämisessä. Sitoudun jokaiseen tekemääni päätökseen henkilökohtaisesti ja suoritan kaikki tehtäväni hyvin intohimoisesti. Siksi projektini BSN medicalin kasvun lisäämiseksi tuntuvat aina omiltani.

Tärkeys

Tyler PALMER - varatoimitusjohtaja, Consumer Health & Lymphology

Markkinat muuttuvat koko ajan yhä enemmän, ja uusia uhkia ja mahdollisuuksia tulee esiin kiihtyvällä tahdilla. Mikäli organisaatio ei osaa asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, se ei pysty pienentämään riskejä eikä hyödyntämään mahdollisuuksia, ja silloin edessä voi olla romahdus. Tärkeys on arvo, jolla BSN medical voi toteuttaa muutoksia liiketoimintamallissaan sekä kohdistaa asiakkaiden tarpeet ja laadukkaiden hoitotuotteiden tarjoamisen paremmin. Tärkeys ei välttämättä ole organisaatiossa perinteinen kriteeri, mutta sitä on punnittava joka päivä.

YHTEYSTIEDOT

BSN medical OY
c/o Oy Essity Finland AB
Itsehallintokuja 6
FI-02600 Espoo
Suomi


 Puh: +358 10 28 70 150
 Fax: +358 10 28 70 151