Alkuun
 • Valitse maa
 • Navigation
 • Yhteystiedot
Tietoja BSN

Henkilöstö

Me tiedämme, että työntekijät ovat BSN medicalin tärkein resurssi. He ovat yrityksen energisyyden, luovan voiman ja menestyksen lähde, ja haluamme tuoda tämän esille myös henkilöstöpolitiikassamme. Sen vuoksi meillä noudatetaan seuraavia BSN medicalin tavoitteisiin ja arvoihin perustuvia periaatteita.

Me pyrimme:

 • perustamaan kaikki henkilökohtaiset ja liiketoiminnalliset suhteet yrityksen tavoitteiden ja arvojen muodostamalle pohjalle
 • edistämään aktiivisesti avointa tiedonkulkua kaikilla tasoilla ja varmistamaan, että kaikilla työtekijöillä on tarvitsemansa tiedot ja taidot yritykselle tehtävän työn optimoimiseksi
 • rohkaisemaan aktiivisesti kaikkia työntekijöitä kehittämään koko potentiaaliaan ja parantamaan jatkuvasti taitojaan, osaamistaan ja kykyjään yrityksen nykyisten ja tulevien tavoitteiden saavuttamiseksi
 • varmistamaan, että jokainen ymmärtää roolinsa, vastuualueensa ja itseensä kohdistuvat odotukset kaikilta osin ja kykenee myös ottamaan vastaan rakentavaa kritiikkiä
 • kannustamaan joustavuutta, joukkuehenkeä ja tehokasta organisaatiota
 • kannustamaan työntekijöitä suhtautumaan avoimesti muutoksiin
 • kehittämään selkeitä yhteyksiä hyvien tulosten ja tunnustusten välille
 • tarjoamaan turvallisen työympäristön ja varmistamaan työntekijöiden hyvinvoinnin sekä noudattamaan kansallisia sääntöjä ja määräyksiä.

YHTEYSTIEDOT

BSN medical OY
c/o Oy Essity Finland AB
Itsehallintokuja 6
FI-02600 Espoo
Suomi


 Puh: +358 10 28 70 150
 Fax: +358 10 28 70 151