Alkuun
  • Valitse maa
  • Navigation
  • Yhteystiedot

Oikeudellinen tiedote

Oikeudellinen tiedote Tervetuloa BSN medical GmbH:n ("BSN medical") verkkosivustolle. Pyydämme lukemaan seuraavat ehdot, jotka koskevat sivuston käyttämistä. Verkkosivuston käyttäminen tarkoittaa, että käyttäjä hyväksyy tämän oikeudellisen tiedotteen kattamat tietosuojaperiaatteet, oikeudelliset huomautukset sekä käyttöehdot (yhteisesti: "Ehdot") ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Verkkosivuston sisällön käyttäminen

Ellei muuta ole mainittu, kaikki BSN medicalin verkkosivustolla esiintyvät tekstit, kuvat, kaaviot, valokuvat, videoleikkeet, muotoilut, kuvakkeet, äänet, tiedot, datat ja muut materiaalit (yhteisesti "sisältö") sekä kaikki niihin liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit, palvelumerkit ja muu aineeton omaisuus tai omistusoikeus on BSN medicalin tai sen tytäryhtiöiden tms. omistamaa tai lisenssoimaa omaisuutta. Erityisesti merkit "BSN medical" ja tyylitelty tunnus ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja BSN medicalin yksin omistamaa omaisuutta. Sisältöä saa käyttää vain rajoitetusti yrityksen sisäiseen informatiiviseen käyttöön, joka ei ole kaupallista. Sisällöstä voi tulostaa yksittäisen kopion edellä mainittuun tarkoitukseen, mikäli kopiossa näkyvät kaikki verkkosivulla esitetyt tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja palvelumerkkitiedot ja muut aineetonta omaisuutta tai sen omistusoikeutta koskevat huomautukset. Sisältöä tai sen osaa ei saa jakaa, julkaista, siirtää, muuttaa, käyttää johdettujen materiaalien pohjana tai muuten hyödyntää millään tavalla missään tilanteessa. Käyttäjälle ei myönnetä missään olosuhteissa lisenssiä mihinkään sisältöä koskevaan tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin, palvelumerkkiin, patenttiin tai muuhun aineettomaan omaisuuteen tai omistusoikeuteen. Käyttäjä ei saa missään olosuhteissa oikeuksia sisällössä kuvattuihin tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin tai tekniikkoihin. Kaikki tällaiset oikeudet ovat BSN medicalin, sen tytäryhtiöiden tms. tai mahdollisten kolmansien osapuolien omaisuutta.

Kolmansien osapuolien nimiin, merkkeihin, tuotteisiin tai palveluihin liittyvät viittaukset ja linkit muille verkkosivustoille eivät merkitse sitä, että yrityksemme on samaa mieltä näiden osapuolien kanssa tai tukee tai suosittelee niitä. BSN medical ei valvo tai tarkasta omilta sivustoiltaan tai omille sivustoilleen linkitettyjen verkkosivustojen sisältöä, ja tämän vuoksi yritys ei vastaa tällaisten sivustojen sisällöstä tai niillä sovellettavista tietosuojakäytännöistä.

Sisältö ja vastuuvapauslauseke

BSN medicalin verkkosivuston sisältö voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä, eikä yritys vastaa sisällön luotettavuudesta. BSN medical voi muuttaa sisältöä ja sisällössä kuvattuja tuotteita, palveluita ja ohjelmia koska tahansa asiasta ilmoittamatta. Käyttäjä käyttää verkkosivustoa kokonaan omalla vastuullaan. Verkkosivusto voi sisältää epätarkkuuksia tai virheitä, jotka voivat vaikuttaa sivustolla olevan materiaalin laatuun. BSN medical ei ole varmentanut tai todentanut materiaalien puolueettomuutta kokonaisuutena tai osittain. BSN medical ei takaa materiaalien virheettömyyttä tai ajantasaisuutta. BSN medical ei vastaa omien tai kolmansien osapuolien tietojen virheistä eikä puutteista. BSN MEDICALIN VERKKOSIVUSTO JA SEN KAIKKI SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENA KUIN SE ON" EIKÄ YRITYS VASTAA VERKKOSIVUSTOLLA TAI SEN SISÄLLÖSSÄ NIMENOMAISESTI TAI EPÄSUORASTI ESITETTYJEN TIETOJEN TAI VÄITTEIDEN KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUDELLISESTA LOUKKAAMATTOMUUDESTA, TAI NIIDEN LAADUSTA, TOIMIVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, AJANTASAISUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, KÄYTETTÄVYYDESTÄ, KÄYTTÖVARMUUDESTA TAI VIRUKSETTOMUUDESTA. VASTUU JA RISKI VERKKOSIVUSTON KÄYTÖN AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA ON YKSINOMAAN KÄYTTÄJÄLLÄ. BSN MEDICAL JA SEN TYTÄRYRITYKSET YM. SANOUTUVAT POIKKEUKSETTA IRTI KAIKISTA SOPIMUKSELLISISTA, OIKEUDELLISISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA MUKAAN LUKIEN ERITYISET, EPÄSUORAT, VÄLILLISET, SATUNNAISET TAI RANGAISTAVAT VAHINGOT, MYÖS SILLOIN, KUN BSN MEDICAL ON SAANUT TIEDON TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Tavaramerkit

Ellei muuta ole mainittu, kaikki verkkosivustolla mainitut tavaramerkit ovat BSN medicalin tai sen tytäryhtiöiden tms. omistamia tai lisenssoimia (rekisteröityjä) tavaramerkkejä. Tämä koskee erityisesti tuotteiden nimiä ja tunnuksia. Ennen kaikkea BSN medicalin merkki ja tyylitelty yhdistelmätunnus ovat BSN medical GmbH:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. BSN medicalin rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä ei saa käyttää sellaisten tuotteiden tai palveluiden yhteydessä, jotka eivät ole BSN medicalin tuotteita tai palveluita. Kaikki oikeudet pidätetään.

Muutokset

BSN medical voi täydentää näitä ehtoja koska tahansa. Käyttäjän kannattaa käydä tällä sivulla säännöllisesti lukemassa, mihin hän sitoutuu verkkosivustoa käyttäessään.

Sovellettava lainsäädäntö

Näitä ehtoja ja niiden vaikutuksia käsitellään Saksan lain mukaan. Oikeuspaikka on Hampuri.

Henkilötietojen käsittely

BSN medical on sitoutunut pitämään kaikkien verkkosivustolla kävijöiden henkilötiedot salassa ja turvattuna. BSN medical ei kerää tällä verkkosivustolla aktiivisesti mitään henkilötietoja. Passiivisesti kerätään tietoja, jotka kävijän verkkoselain lähettää automaattisesti. Näihin tietoihin kuuluu yleensä kävijän domainnimi (sähköpostiosoitteessa @-merkin jälkeen oleva osa). Tiedot voivat sisältää myös kävijän nimen (sähköpostiosoitteessa @-merkkiä ennen oleva nimi). Lähetettyjen tietojen määrä riippuu kävijän verkkoselaimen asetuksista. Lisätietoja lähetetyistä tiedoista saa kävijän omasta selaimesta. BSN medical ei yritä tällä sivustolla tunnistaa aktiivisesti yksittäisiä kävijöitä, paitsi silloin, kun tutkittavana on turvallisuusrikkomus tai viranomaiset edellyttävät yhteistyötä oikeusasiaan liittyen. Verkkoselaimen automaattisesti lähettämien tietojen perusteella tutkitaan, millä verkkosivuston sivuilla kävijä käy, mistä hän verkkosivustolle tulee ja minne hän sieltä jatkaa. BSN medical voi laatia tilastoja, jotka auttavat yritystä ymmärtämään tapaa, jolla kävijät tätä verkkosivustoa käyttävät. BSN medical analysoi tilastotietoja osana jatkuvaa työtään verkkosivuston sisällön esittämiseksi niin, että kävijät löytävät etsimänsä mahdollisimman helposti. BSN medical ei käytä tai jaa verkkosivustolla kerättyjä tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yrityksen sisällä tai kolmansien osapuolien käyttöön. Internetin luonteen vuoksi tietoja voidaan lähettää toiseen maahan, mutta ainoastaan yrityksen sisällä ja aina muihin kuin suoramarkkinointitarkoituksiin. Syynä voi olla esimerkiksi tietojen säilytys tai palvelinten sijainti. Tietoja voidaan käyttää myös turvallisuusrikkomusten tutkimiseen tai viranomaisten edellyttämään yhteistyöhön oikeusasian selvittämiseksi. Tietojen tunnistettavat osat voidaan myös poistaa ja jäljelle jääviä osia voidaan käyttää kehittymis-, tilastointi- tai tutkimustarkoituksiin.

Sähköpostin lähettäminen on tietojen vapaaehtoista lähettämistä. Sähköpostiosoitetta käytetään viestiin vastaamiseen. Tunnistettavia tietoja, esimerkiksi sähköpostiosoitetta, ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Mikäli BSN medical tai sen liiketoiminta tai jokin liikentoimintayksikkö myydään, sulautetaan, lopetetaan, jaetaan osiin, organisoidaan uudelleen tai siirretään toiseen omistukseen, BSN medicalin keräämät henkilötiedot voivat seurata kaupan mukana tai siirtyä eteenpäin muulla tavalla. Tämä voi kuitenkin tapahtua vain, mikäli tiedot saava osapuoli sitoutuu noudattamaan BSN medicalin tietosuojaperiaatteita ja asiasta tiedotetaan kävijälle tiedonkeruun yhteydessä.

Käyttömukavuuden parantamiseksi verkkosivusto voi sisältää tiettyjä hyperlinkkejä muille BSN medicalin sivuille tai verkkosivustoille, jotka eivät ole BSN medicalin omistuksessa. BSN medical ei voi antaa sitoumuksia tai takuita tietojenkeruusta, joka tapahtuu BSN medicalin omistukseen kuulumattomilla hyperlinkitetyillä sivuilla ja sivustoilla. Suosittelemme aina tutustumaan kullakin sivustolla noudatettaviin tietosuojaperiaatteisiin.

Yhteystiedot

BSN:n toimipaikkojen yhteystiedot ovat:

BSN medical Luxembourg Finance Holding
S.à.r.l.
Corporate Communications 12D
rue Guillaume Kroll L-1882
Luxemburg

Telefon: +49 40 4909-909
Telefax: +49 40 4909-6666

Sähköposti: BSNcorporate@bsnmedical.com

YHTEYSTIEDOT

BSN medical AB
Uggledalsvägen 15
427 40 Billdal
Sweden


 Puh: +358 10 28 70 150
 Fax: +358 10 28 70 151

 asiakaspalvelu@bsnmedical.com